Dây kẽm gai

Cung cấp dây kẽm gai bảo vệ bờ rào, dây kẽm gai bọc nhựa, dây kẽm gai dao vòng, dây kẽm gai mạ kẽm. Sản phẩm đa dạng về mẫu mã thiết kế, chất lượng vượt thời gian.

Dây kẽm gai hàng rào, Dây kẽm lam xây dựng

Dây kẽm gai hàng rào, Dây kẽm lam xây dựng

Sản phẩm dây kẽm gai hàng rào, dây kẽm lam xây dựng được ứng dụng nhiều trong các công trình hàng rào bảo vệ. Trong nông nghiệp dây kẽm gai hàng rào, dây kẽm lam xây dựng được làm hàng rào bảo vệ tránh trộm cắp và thú dữ. Do ưu điểm giá thành rẻ,