Dây kẽm lam hàng rào bảo vệ

Sản phẩm dây kẽm lam hàng rào bảo vệ được sử dụng nhiều trong hàng rào bảo vệ, trong nông nghiệp dây kẽm lam hàng rào bảo vệ còn được ứng dụng chống trộm và thú dữ xung quanh.

Dây kẽm gai hàng rào, Dây kẽm lam xây dựng

Dây kẽm gai hàng rào, Dây kẽm lam xây dựng

Sản phẩm dây kẽm gai hàng rào, dây kẽm lam xây dựng được ứng dụng nhiều trong các công trình hàng rào bảo vệ. Trong nông nghiệp dây kẽm gai hàng rào, dây kẽm lam xây dựng được làm hàng rào bảo vệ tránh trộm cắp và thú dữ. Do ưu điểm giá thành rẻ,